კითხვები
როგორ უნდა მოხდეს განაცხადის შემოტანა?
დაინტერესებულმა ინვესტორებმა უნდა შეავსონ ონლაინ განაცხადის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: http://mdf-ppi.biz
როგორ ხდება პროექტის შეფასება?
მიღებული მონაცემების ანალიზის შემდეგ მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს შეფასებისა და შერჩევის პროცესის ბოლო ფაზას. გამოყენებული იქნება მსოფლიო ბანკთან შეთანხმებული ქულების შეფასების სპეციალური ცხრილი, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: www.mdf-ppi.biz