დასრულებული პროექტები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შპს „ვარციხის მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და გაზმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ადგილობრივი კომპანია შპს „ვარციხის მარანთან“ რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში  სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ფარგლებში განახორციელა ინფრასტრუქტურული ქვეპროექტი. კერძოდ, ფონდის ძალისხმევით გაკეთდა შპს „ვარციხის მარანთან“ მისასვლელი გზა და გაზმომარაგების მილსადენი. შპს „ვარციხის მარანმა“ შექმნა 15 სამუშაო ადგილი,  ასევე ვალდებულებაში შედიოდა ღვინის მარნის და სასტუმროს მშენებლობამ, მიმდებარე ფართობზე ვენახის გაშენება.

შპს „ვარციხის მარანს“ ტურიზმის და აგროსფეროს განვითარებაში  გამოცდილება აქვს.

 

 

ფოტო ინვესტიციამდე

ფოტო ინვესტიციის შემდეგ

   

 

ინვესტორის წვლილი

  • ღვინის მარნის და სასტუმროს მშენებლობა;
  • მიმდებარე ფართობზე ვენახის გაშენება;
  • შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა-15;
  • საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ქვეპროექტის ღირებულების თანამონაწილეობა (15%).

 

  • სულ ინვესტიცია -3,000,000 ლარი.

მგფ-ს წვლილი

  • სამშენებლო სამუშაოები: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა (750 მ სიგრძე); 
  • კონტრაქტორი: კომპანია შპს "მეკა";
  • სამშენებლო სამუშაოების ვადები: 06.08.2019 - 24.12.2019; 
  • სტატუსი: დასრულდა.

 

  • მგფ-ს კონტრაქტის საერთო ღირებულება 373,441.12 ლარი.